Доорх нөхцөлөөр хайх
 
Эдгээр жишээг хайлтын цонхонд баримтал
Голчилсон үг: Улаан хөргөгч
Хашилтанд зөв үгийг хий: "анч нохой"
Төрөл OR хайх бүх үгсийн хооронд: жижигрүүлсэн OR стандарт
хэрэггүй үгсийн өмнө хасах тэмдэг тавь: -мэрэгч, -"Жэйк Расл"
2 нүдэнд хэмжигдхүүний тоон утга нэгжийг оруул: 10..35 кг, $300..$500, 1990-1991
Хайлтын үр дүнг нарийвчлах...
Илэрцийг ямар хэлнээс шүүхийг сонго.
Хайх хуудасны нийтлэгдсэн байршлыг тодорхойл.
Хайх хуудасны хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн огноо.
Ганц сайтнаас (жишээ нь wikipedia.org ) эсвэл тухайн домайн .edu, .org or .gov
Хайж буй үгээ бүх хуудаснаас, эсвэл URL, эсвэл гарчигнаас, линкнээс хайхаа тохируулах.
Илэрцийн өргөтгөл.
Өөрт чөлөөтэй ашиглагдах хуудсыг сонго.
Нэмэлт боломж...
URL-тай төстэй хуудсыг хайх
Операторыг хайлтын цонхонд ашиглах
Хайлтын тохиргоог өөрчлөх
Google аппс
Үндсэн цэс