Доорх нөхцөлөөр хайх
 
Эдгээр жишээг хайлтын цонхонд баримтал
Голчилсон үг: Улаан хөргөгч
Хашилтанд зөв үгийг хий: "анч нохой"
Төрөл OR хайх бүх үгсийн хооронд: жижигрүүлсэн OR стандарт
хэрэггүй үгсийн өмнө хасах тэмдэг тавь: -мэрэгч, -"Жэйк Расл"
2 нүдэнд хэмжигдхүүний тоон утга нэгжийг оруул: 10..35 кг, $300..$500, 1990-1991
Хайлтын үр дүнг нарийвчлах...
Илэрцийг ямар хэлнээс шүүхийг сонго.
Хайх хуудасны нийтлэгдсэн байршлыг тодорхойл.
Хайх хуудасны хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн огноо.
Ганц сайтнаас (жишээ нь wikipedia.org ) эсвэл тухайн домайн .edu, .org or .gov
Хайж буй үгээ бүх хуудаснаас, эсвэл URL, эсвэл гарчигнаас, линкнээс хайхаа тохируулах.
Аюулгүй Хайлт дээр насанд хүрэгчдийн агуулгатай мэдээллийг шүүх эсэхийг сонгоно.
Илэрцийн өргөтгөл.
Өөрт чөлөөтэй ашиглагдах хуудсыг сонго.
Нэмэлт боломж...
URL-тай төстэй хуудсыг хайх
Өмнө нь зочилсон хуудаснуудаас хайх
Операторыг хайлтын цонхонд ашиглах
Хайлтын тохиргоог өөрчлөх