үү
  http://cgi.members.interq.or.jp/japan/mill/cgi-bin/g_book.cgi .

  ү үү өө .